POLIȚIA LOCALĂ

JUCU

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084 int.22
FAX:
0264-233.084 int.22
E-mail:
office@primariajucu.ro

TELEFON DISPECERAT

0764-012.410

 

 

Primaria Jucu, Powered by NTelecom

 Atribuțiile Poliției Locale Jucu:

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Jucu nr. 17 din 23.04.2013 şi a Dispoziţiei Primarului comunei Jucu nr. 72 din 09.05.2013, poliţiştii locali au ca şi atribuţii principale: 

Øasigurarea ordinii şi liniştii publice;

Øasigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice;

Øverificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii și afișaj stradal:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al comunei Jucu, ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/ servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

e) constată, dupa caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, primarului comunei Jucu.

Øverificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

Ørespectarea normelor legale privind activitatea comercială;

Øatribuţii privind evidenţa persoanelor.

 

 

 
Primaria Jucu, Powered by NTelecom