POLIȚIA LOCALĂ

JUCU

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084 int.22
FAX:
0264-233.084 int.22
E-mail:
office@primariajucu.ro

TELEFON DISPECERAT

0764-012.410

 

 

Primaria Jucu, Powered by NTelecom

 Atribuțiile Poliției Locale Jucu:

Potrivit Legii nr. 155/2010, a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Jucu nr. 17 din 23.04.2013 şi a Dispoziţiei Primarului comunei Jucu nr. 72 din 09.05.2013, poliţiştii locali au ca şi atribuţii principale: 

Øasigurarea ordinii şi liniştii publice;

Øasigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice;

Øverificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii și afișaj stradal;

Øverificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Ørespectarea normelor legale privind activitatea comercială;

Øatribuţii privind evidenţa persoanelor.

 

 

 
Primaria Jucu, Powered by NTelecom