POLIȚIA LOCALĂ

JUCU

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084 int.22
FAX:
0264-233.084 int.22
E-mail:
office@primariajucu.ro

TELEFON DISPECERAT

0764-012.410

 

 

Primaria Jucu, Powered by NTelecom

 Atribuțiile Poliției Locale Jucu:

Potrivit Legii nr. 155/2010, a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Jucu nr. 17 din 23.04.2013 şi a Dispoziţiei Primarului comunei Jucu nr. 72 din 09.05.2013, poliţiştii locali au ca şi atribuţii principale: 

Øasigurarea ordinii şi liniştii publice;

Øasigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice;

Øverificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii și afișaj stradal;

Øverificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

Ørespectarea normelor legale privind activitatea comercială;

Øatribuţii privind evidenţa persoanelor:

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 

 

 
Primaria Jucu, Powered by NTelecom