POLIȚIA LOCALĂ

JUCU

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084 int.22
FAX:
0264-233.084 int.22
E-mail:
office@primariajucu.ro

TELEFON DISPECERAT

0764-012.410

 

 

Primaria Jucu, Powered by NTelecom

 Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Conform cerinţelor Legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţiei a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală Jucu este Operator date cu caracter personal nr.30467 și are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

Øapărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a proprietăţii private şi publice;

Øprevenirea şi combaterea infracţiunilor;

Øsoluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor;

Øconstatarea şi sancţionarea contravenţiilor;

Øprevenirea, cercetarea, reprimarea infracţiunilor, menţinerea ordinii publice.

Sunteţi obligat să ne furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare pentru legitimarea şi stabilirea identităţii. Refuzul dumneavoastră determină atragerea răspunderii contravenţionale sau penale, după caz.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor şi instituţiilor publice care au dreptul conferit de lege de a le solicita, instanţelor de judecată.

Conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiate de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 
Primaria Jucu, Powered by NTelecom