POLIȚIA LOCALĂ

JUCU

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084 int.22
FAX:
0264-233.084 int.22
E-mail:
office@primariajucu.ro

TELEFON DISPECERAT

0764-012.410

 

 

Primaria Jucu, Powered by NTelecom
Prezentare Politia Locala

politia localaAsigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.

 

Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor infracţionale care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, au impus o reevaluare a elementelor care stau la baza bunei funcţionări a serviciilor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin abordarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale.

 

În martie 2013, potrivit Hotărârii Consiliului Local al comunei Jucu nr. 11 din 05.03.2013 şi a dispoziţiilor Legii nr. 155/2010 republicată, s-a înfiinţat Poliţia Locală Jucu.

 

Poliţia Locală Jucu îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

 

Activitatea specifică se realizează în în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale PERSOANEI, al comunităţii locale şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Prin activitatea desfăşurată de poliţiştii locali, se doreşte asigurarea unui nivel corespunzător de siguranţă pentru cetăţenii comunei Jucu, de combatere a fenomenelor de violenţă stradală sau comportament civic inadecvat.

 

 
Primaria Jucu, Powered by NTelecom