Servicii Oferite PDF Imprimare
Joi, 30 August 2012 21:37
Share

Servicii oferite de Primaria Comunei Jucu

 

Serviciul oferit

Proceduri

1.

Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Primărie

- Informare directă verbală, prin telefon sau corespondenţă

- Punerea la dispoziţie a formularelor pentru fiecare procedură birocratică

2.

Asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local

- Asistenţă pentru completarea formularelor

- Explicarea paşilor pentru rezolvarea problemei

- Asigurarea contactelor cu alte servicii

- Îndrumarea cetăţenilor pe parcursul etapelor birocratice

3.

Registratură (înregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor

- Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei

- Verificarea actelor prezentate

- Înregistrarea documentelor

- Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului

- Urmărirea traiectoriei documentelor

- Prevenirea şi raportarea întârzierilor

- Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice

- Eliberarea documentelor şi avizelor

4.

Asigurarea accesului liber la informaţia publică (include şi aplicarea Legii 544/2001)

- Oferirea informaţiilor publice (afişaj)

- Primirea şi înregistrarea cererilor de informaţii publice

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la cereri

- Transmiterea răspunsului în termen la solicitant

- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

- Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:

Hotărârile Consiliului Local

Lista impozitelor şi taxelor locale

Informaţii despre patrimoniul localităţii

- Realizarea Raportului anual privind activitatea Primăriei (include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

5.

Asigurarea transparenţei deciziei locale (52/2003)

- Informaţii referitoare la activitatea Consiliului Local şi Hotărâri ale Consiliului Local

- Afişarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

- Afişarea Hotărârilor Consiliului Local după aprobare

- Anunţarea datei şi ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local

- Anunţarea (afişaj, scrisori, ziar) a temelor de discuţie pentru întâlnirile obşteşti

- Anunţarea temelor supuse consultării cetăţenilor şi organizarea acţiunilor de consultare (sondaj, întruniri publice)

- Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetăţeni sau de Primărie

- Colectarea propunerilor cetăţenilor şi transmiterea lor celui care a iniţiat proiectul de hotărâre.

6.

Aplicarea legii privind petiţiile (OG 27/2002) şi a legii nr. 233

- Primirea şi înregistrarea petiţiilor

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la petiţii conform atribuţiilor de serviciu

- Transmiterea răspunsului în termen, la solicitant

- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

7.

Organizarea programului de audienţe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)

- Stabilirea orarului audienţelor în colaborare cu conducerea primăriei

- Aplicarea procedurii de audienţe

- Urmărirea punerii în aplicare a soluţiilor identificate în audienţe prin colaborare cu celelalte servicii

- Raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea Primăriei şi cetăţeni

8.

Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni şi derularea campaniei publice

- Elaborarea materialelor informative

- Distribuirea materialelor

- Planificarea şi derularea campaniilor publice

- Colaborarea cu structurile asociative ale cetăţenilor pentru derularea campaniilor publice

9.

Operarea Telefonului Cetăţeanului

- Primirea şi înregistrarea apelurilor

- Oferirea informaţiilor telefonic sau ghidarea cetăţeanului pentru rezolvarea problemei

- Colaborarea cu celelalte servicii pentru urmărirea rezolvării problemelor sesizate telefonic

- Elaborarea şi transmiterea răspunsului în scris pentru problemele care necesită mai mult timp pentru rezolvare

 

Ultima actualizare în Vineri, 31 August 2012 22:13
 

         PRIMAR
  Pojar Dorel Valentin
    0264-233.084
    VICEPRIMAR
     Cocoşi Mihai
    0264-233.084
   SECRETAR
  Hodiş Brînduşa
    0264-233.084

Adresa:
sat Jucu de Sus, nr. 112
Telefon:
0264-233.084
FAX:
0264-233-086
E-mail:
primariajucu@primariajucu.ro
office@primariajucu.ro

DSC 0023 resizeCOMUNA NOASTRĂ

Teritoriul comunei Jucu este situat in partea de est a judeţului Cluj, la interferenţa a două mari unităţi de relief: Podişul Someşan în vest şi Cîmpia Transilvaniei în est, fiind traversat de la sud la nord de râul Somesul Mic.
Primaria Jucu, Powered by NTelecom