Structură

 

CONDUCERE

- Primar

- Valentin-Dorel Pojar

- Viceprimar

- Administrator public

- Mihai Cocoși

- Roxana Sabou

- Consilier personal

- Aniela Purcar

SECRETAR

- Jurist

 - 

CONTABILITATE

- Consilier superior

 

- Aurora Lazăr

- Silvia Udroiu

 

 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

- Inspector

- Inspector

- Maria Chiorean

- Ioana Pop

- Casier: Referent

- Vasile Toma

                                                                       

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

- Șef birou

- Inspector principal

- Inspector principal

- Inspector asistent

- Consilier superior

- Inspector asistent

-

- Tudor Ioan Pop

- Anca Bochiș

- Rareș Cotârlă

- Luisa Oprea

COMPARTIMENT JURIDIC

- Consilier juridic

REGISTRUL AGRICOL

- Consilier

- Oana Pojar

- Mioara Sichet

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

- Inspector superior

- Inspector asistent

- Simona Mariana Rusu

- Ioana Roman

ACHIZIŢII PUBLICE

 

- Consilier superior

- Aurelia Bal

DEZVOLTARE

 

- Inspector debutant

CULTURĂ

- Consilier asistent

 

 

 

- Oana Pojar

 

 

ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT

- Inspector principal                                                         

 

 INSPECTOR SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

- Inspector

- Referent (gestionar)

- Crina Alexandra Mihuț                                                 

- Alexandru-Simion Bujor 

 

STARE CIVILĂ

 

- Inspector asistent                               

- Ioana Tinu

REGISTRATURĂ

Consilier                                                 

 

- Cosmina Măcicășan

 BIBLIOTECA

 

 - Bibliotecar

- Maria Deac

POLIŢIA LOCALĂ

 

- Polițist local - clasa I

- Adrian Marian Vlad

 

 

- Polițist local - clasa III

- Daniel Vasile Bere

- Polițist local - clasa III

- Octavian Silaghi